Ondernemersweg 7
7451 PK Holten

w

0548 763 678
info@logique.nl

AVG, COD, CMR… Waar gaat dat eigenlijk over? Ze zijn voor Logique en onze collega’s de belangrijkste leidraad voor het vervoer van je goederen. Transporteren van kostbare goederen zowel internationaal als nationaal gaat verder dan een pakket van A naar B brengen. Onze branche, de overheid, maar jij waarschijnlijk ook, stelt strenge regels aan het transport. Dus wij ook.

Deze regels zijn te vinden in de algemene vervoerscondities, of terwijl de AVC. Hierin vind je de regels die gelden voor nationale transporten. Wij begrijpen als geen ander dat je niet voor elk pakket al die regels wilt gaan doorpluizen, uitzoeken of uit je hoofd leren. Hoeft ook niet, wij kennen ze van A tot Z.

Vervoerscondities

En CMR? Dat staat voor Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route. Oké, ook dit wil je waarschijnlijk niet uit je hoofd leren 😉

De CMR is dus vertaalt: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Dit is een internationaal verdrag tussen Europese landen.

Het CMR verdrag is dwingend recht, dat wil zeggen dat afspraken of wetgeving, die in strijd zijn met het CMR, ongeldig zijn. De CMR is automatisch van toepassing op al het internationale vervoer over de weg onder een vervoerovereenkomst. Tevens kan je de CMR van toepassing verklaren op je overeenkomsten van binnenlands vervoer.

Wat staat er nou eigenlijk in zo’n verdrag?

De omvang van verplichtingen van jou en ons en opvolgende vervoerders, – de beperking van aansprakelijkheden, – omvang van de schadevergoeding, – verjaringstermijn, – informatie verplichtingen, enzovoorts.

Maar om dit niet een enorm lange, saaie, niet te begrijpen blog te laten worden, willen we je laten weten dat we er niet alleen aan voldoen, maar dat ook telkens nog even laten weten als je bijvoorbeeld met ons mailt. Onder al de Logique-mails staat namelijk de vermelding: Als onze opdrachten vinden plaats onder AVR/CMR condities. Niet alleen voor de duidelijkheid, maar ook omdat we er dan niet telkens over na hoeven te denken;) Want we hebben nog meer te doen… En natuurlijk zijn al die regels (voor ons) een fundament onder dat begrip wat niet in regels is te vatten: vertrouwen.

P.S. Nu zat je nog te denken: de afkorting COD is nog niet benoemt… Heb je gelijk in. Dit staat voor Cash on Delivery, ofwel, de toestemming om bij levering van pakketten contant geld in ontvangst te nemen.